Malerne

Den begavede familien Thomesen var i perioden 1780-1882 i besittelse av Frøvik gård. Thomas Thomesen var skipsreder og eide mange seilskuter. Under familien Thomesens tid ble det bygget 16 seilskuter på Frøvik. Thomesens datter Sofie var en meget dyktig malerinne og hennes mer kjente mann Erik Werenskiold bodde mye på Frøvik. 

September 1881 kom Fritz Thaulow seilende med sin ”B.B” sammen med sine venner Christian Krohg og Eilif Petersen til Frøvik. Mye av diskusjonene gikk nok på det som hadde skjedd i Paris 1878, hvor kunstnerne selv satt i juryen for utvelgelse av malerier som skulle stilles ut i Salongen. I Norge hadde Kristiania kunstforening nærmest monopol på all kunstomsetningen og utvelgelsen av kunst skjedde av de borgerlige i Kristiania. Kunstnerne ønsket selv å bestemme utvelgelsen av malerier til kunstforeningen, noe foreningen motsatte seg.


Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold ble nære venner i Paris. Sammen reiste de inn til Kristiania etter diskusjonene på Frøvik, og var forferdet over nivået på malerier som skulle stilles ut. I løpet av noen korte måneder klarte E. Werenskiold å samle 45 kunstnere til streik mot Kr. kunstforening, og denne streiken varte i ett år, til kunstnerne selv arrangerte en opposisjonell utstillingen, som var den første høstutstillingen.
Erik Werenskiold malte flere malerier på Frøvik

Isbruk

Thomas Møller Wiborg kjøpte gården av Thomas Thomesen i 1882, da Thomesen gikk konkurs.
Etter at dampskipene kom for alvor, ble det krise i
seilskutenæringen. Redningen for mange i Kragerø var å satse på isbruk. Thomas M. Wiborg drev isbruk på Frøvik, Snekkevik isbruk.

Det var 60 mann som jobbet i Snekkevik og Frøviktjern, hvor de sagde ut isblokker. Dette var Norges største isbruk og det ble fraktet isblokker for det meste til våre naboland, men det gikk også engang et skip til Konstantinopel, nå Istanbul, men halvparten av lasten var smeltet før ankomst.

Hedvig Elisa Wiborg (1862 - 1938)

Elisa Wiborg overtok Frøvik etter sin far, da han fikk økonomiske problemer. Elisa Wiborg var en av de ledende sopraner i sin samtid. Hun ble engasjert som Elisabeth i Tannhäuser ved Wagner-festspillene i Bayreuth i 1891, i stykkets første oppsetningen.
I 1893 tok hun et engasjement ved hoffoperaen i Stuttgart som da var en av Tysklands ledende scener.
Under hennes tid fikk Frøvik besøk av Baron von Putliz og Excelence Mehnert, og det gjesterommet sistnevnte pleide å overnatte i bærer fortsatt navnet Kongesuiten,
fordi han ble kalt Sachsens ukronede konge.